Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Konkurs "Pomyśl o bezpieczeństwie"

Treść

KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  „POMYŚL O BEZPIECZEŃSTWIE”

W  lutym 2016r, w naszej szkole rozpoczęła się druga edycja konkursu „Pomyśl o bezpieczeństwie”. Celem  konkursu  była promocja ogólnej wiedzy o bezpieczeństwie.
W pierwszym etapie konkursu został przeprowadzony test sprawdzający, w którym wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły. Największa liczbę punktów otrzymali uczniowie: Marek Tokarczyk, Angelika Mieśnikiewicz, Krzysztof Kiszka, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu.
Podczas drugiego etapu konkursu przeprowadzono cykl prelekcji i wykładów przez specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa. Na zakończenie został przeprowadzony egzamin     w Sali reprezentacyjnej im. St. Małachowskiego sadeckiego Ratusza, który został podzielony na część teoretyczną i praktyczną. 
26 kwietnia odbyła się Gala Finałowa, w czasie której zostały przedstawione wyniki poszczególnych  uczestników oraz wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników   II etapu Konkursu i finałowej trójki. Na Galę Finałową zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem naszego miasta, dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie, nauczyciele opiekujący się uczestnikami oraz wszyscy finaliści. W pierwszej kolejności wyczytano, zaproszono na scenę i wręczono nagrody dwudziestu wyróżnionym uczniom wśród których znaleźli się nasi uczniowie.
Organizatorem drugiej edycji konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza pn. "Pomyśl o bezpieczeństwie" był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "Orion". 
Partnerami konkursu byli:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
- Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
                                                                                                 
                                                                                Opiekun uczniów: Wojciech Główczyk

128437