Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Projekt pedagogiczny "Body percussion"

Treść

PROJEKT PEDAGOGICZNY
Tytuł: „Ciało- doskonały instrument”

Autor:  Kacper Przybyszewski

Niniejszy projekt wychodzi na przeciw potrzebom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stawiając sobie za główny cel wspomaganie rozwoju psychospołecznego wychowanka a także wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i rozwój ich zdolności.

Zajęcia odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych jako element godziny lekcyjnej 1-2 razy
w tygodniu . 

Niniejszy projekt ma na celu rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i tworzenia rytmu
z wykorzystaniem swojego ciała. Ma on zachęcać i motywować uczniów do tworzenia własnych kompozycji, ale również kształtować umiejętność pracy w zespole.  Działanie będzie dotyczyło wybranych zagadnień zawartych w Programach Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną.

Body percussion to gra na własnym ciele. Jeszcze przed wykształceniem mowy porozumiewamy się za pomocą wydawanych przez nas dźwięków tworzonych z ciała-klaskanie, tupanie, klepanie. Jest to więc powrót do najbardziej pierwotnych przeżyć.  Spontaniczną reakcją człowieka na muzykę jest ruch. Body Perccusion jako połączenie muzyki i ruchu stanowi wspaniałą okazję do odczuwania jej. Klaszcząc czy pstrykając palcami możemy tworzyć dźwięki o różnej barwie, natężeniu i dynamice. Pozwala to trenować i udoskonalać poczucie rytmu. Taka aktywność muzyczna jest również źródłem radości i dobrej zabawy.

Cel główny:

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowaną poprzez wyzwalanie aktywności twórczej uczniów i rozwój ich indywidualnych zdolności, jak również kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
 • stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez aktywność muzyczną
 • kształtowanie umiejętności spontanicznej jak i ukierunkowanej aktywności muzycznej.
 • pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych
  i estetycznych
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
 • kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia
 • doskonalenie pamięci motorycznej, słuchowej i wzrokowej
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie innowacji
 • wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i wykonywania poleceń.

W projekcie wzięło udział siedmiu uczniów z różnych klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy.Poniżej klikając w link ( Ctrl + kliknięcie) znajdują się efekty naszej pracy:

Cancan
https://drive.google.com/file/d/1rTcn0So5hvDHa-2oDw6xoIyx78jewyE0/view?usp=sharing

ClapClap
https://drive.google.com/file/d/1ynT7K0_gd2CwlV6skbAlmiwErKfhk7zW/view?usp=sharing

Dance Monkey
https://drive.google.com/file/d/1_qk3gKp0RWFoTkbyVcOH9SoQ05fmANOv/view?usp=sharing

Uptownfunk
https://drive.google.com/file/d/1Nluxy1dBNryhPN1mQD5UX4LDM1ckBr9E/view?usp=sharing

 

128600