Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Cyfrowobezpieczni

Treść

Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

 

We wrześniu 2017r. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej została zgłoszona do ogólnopolskiego projektu „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, zaś w  grudniu 2017r. po zakwalifikowaniu  nasza szkoła przystąpiła do niego. Projekt ten  jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" a prowadzony przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Ma skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni oraz umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

W ramach projektu Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej bierze udział w konkursie „Jesteśmy cyfrowo bezpieczni!” – III edycja 2017/2018.

Działania podejmowane w ramach projektu:

1. Zaangażowania się w organizację Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, na który składać się będą spotkania:

-  Edukatora z dyrektorem szkoły – w celu zapoznania go z działaniami projektu (30 min.);

- Edukatora z uczniami i nauczycielami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”;

- Edukatora z 3 wytypowanymi klasami i przeprowadzenie w nich 3 warsztatów na temat cyberbezpieczeństwa; podczas lekcji z uczniami (3 x 45 min.),

- Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, w trakcie Rady Pedagogicznej lub innego podobnego wydarzenia, podczas którego Edukator przedstawi tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów oraz sposoby ich zapobiegania (1h.)

Edukator zostanie wskazany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

2. Zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i sprzętowych (rzutnik, ekran) dla organizacji oraz dokumentacji Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.

3. Przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Projektu i realizowanego w szkole Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego wobec nauczycieli oraz rodziców uczniów.  

4. Wytypowania jednego nauczyciela na dwudniowe (bezpłatne) szkolenie, które umożliwi mu uzyskanie tytułu Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

5. Zorganizowania i udokumentowania spotkania z rodzicami (wywiadówki) dla rodziców w terminie do 22 czerwca 2018 r. od dnia przeprowadzenia Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.

 

 

Zadania w ramach konkursu „Jesteśmy cyfrowo bezpieczni!” – III edycja 2017/2018.

  1. Przeprowadzenie przez nauczyciela lekcji wg scenariusza z co najmniej 10% uczniów szkoły.
  2. Wprowadzenie w szkole tzw. Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie.
  3. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie.
  4. Opracowanie przez nauczycieli nowych scenariuszy lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego.
  5. Zaproszenie innej szkoły do udziału w projekcie.
  6. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji lub specjalistą do spraw bezpieczeństwa.
  7. Zorganizowanie w szkole wydarzenia (apelu, wystawy, innego) na temat bezpieczeństwa w Internecie.
  8. Opracowanie szkolnej strony www lub szkolnego fanpage na facebooku promującego bezpieczne wykorzystywanie Internetu.
  9. Zorganizowanie przez uczniów wydarzenia promującego bezpieczne korzystanie z Internetu.
  10. Ukończenie kursu e-learningowego „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?” na poziomie podstawowym przez 7 nauczycieli szkoły.

 

Projekt "cyfrowobezpieczni.pl"

Materiały instruktażowe opracowane przez organizatora:
-  dla uczniów https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych

- dla rodziców https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica i  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/spotkanie

- dla nauczycieli https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-nauczyciela/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji

Pliki do pobrania

1.jpg 94.19 KB
2.jpg 122.23 KB
3.jpg 87.78 KB
4.jpg 78.86 KB
plakat_cyfrowi.jpg 146.16 KB
129890