Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Zajęcia integracyjno-profilaktyczne

Treść

W dniu 26.05.2023 na terenie naszej szkoły odbyła się druga część zajęć integracyjno –profilaktycznych w formie warsztatowej,  przeprowadzonych przez p. E. Rzońcę oraz p. M.Kościuszko.
W zajęciach udział wzięli uczniowie klas pierwszych SB i SSPP wraz z wychowawcami. W pierwszej części edukacyjnej zajęć przeprowadzono dyskusje grupowe oraz przekazano treści za pomocą mini wykładu poszerzając wiedzę na temat szkodliwości związanej z używaniem i nadużywaniem  substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, leki) oraz niebezpiecznej cyberprzemocy. W dalszej kolejności zapoznano uczniów z definicją stresu oraz ze sposobami skutecznego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. W drugiej części praktycznej uczniowie za pomocą improwizowanych przez ochotników scenek uczyli się asertywnych zachowań. Następnie przekazano młodzieży wiadomości nt. zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Pod koniec spotkania uczniowie układali i przyklejali na kartkach piramidę żywienia z różnych grup produktów spożywczych, niezbędnych w codziennej diecie. Wykonane prace zostały umieszczone na tablicach informacyjnych w klasach. Przeprowadzone zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów którzy w nich uczestniczyli. Młodzież biorąca udział w zajęciach podniosła poziom swoich umiejętności w zakresie zachowań asertywnych, samodzielnego podejmowania decyzji, uzasadniania oraz przewidywania skutków swoich wyborów.

Autorzy: E.R., M.K.

127413