Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Treść

Zorganizowane w szkole wydarzenia (apel, wystawa) na temat bezpieczeństwa w Internecie - Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu

6 lutego w całej Europie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004r. Działania podejmowane w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane były pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych po raz trzeci włączył się do tej ogólnopolskiej akcji podkreślając, że szacunek jest ważny w odniesieniu do świata, innych ludzi i do własnej osoby, jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, w budowaniu reputacji.

Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. 12 października 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Komputera mający na celu utrwalanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, zapobieganiu uzależnieniu oraz bezpieczeństwa w sieci. Z okazji DBK i DBI został przeprowadzony dwuetapowy wewnątrzszkolny konkurs informatyczny. Pierwszy etap odbył się w dniach 9–13 października 2017r. i w sali informatycznej. W tym dniach uczniowie rozwiązywali na quiz przygotowany w aplikacji kahoot.it - https://play.kahoot.it/#/?quizId=3da32bae-c5b8-4fa2-a38e-c35e3aa7ff68) dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu. Na uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi czekały dyplomy i nagrody rzeczowe. Finał drugiego etapu odbył się 17 października 2017r. W tym dniu wyłoniono zwycięzców najciekawszych plakatów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace plastyczne uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 Specjalnej z klasami ZSZ nr 4 Specjalnej zostały nagrodzone oraz zaprezentowane na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. Tematem prac był bezpieczny komputer i Internet. Ponadto na gazetkach ściennych zamieszczono ciekawostki i zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa w sieci.

Przygotowane zostały tematyczne gazetki ścienne i gazetka szkolna on-line „Szkola5.pl” na blogu informatycznym „KLIK” pod adresem http://klik5info.blogspot.com/, na których zamieszczono materiał dotyczący bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci.

Z okazji DBI został przeprowadzony dwuetapowy wewnątrzszkolny konkurs informatyczny. Pierwszy etap odbył się w dniach 23–29 stycznia 2018r. w sali informatycznej. W tym dniach uczniowie rozwiązywali na quiz przygotowany w kahoot https://play.kahoot.it/#/?quizId=3da32bae-c5b8-4fa2-a38e-c35e3aa7ff68 dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu. Na uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi czekały dyplomy i nagrody rzeczowe. Finał drugiego etapu odbył się 9 lutego 2018 r. W tym dniu wyłoniono zwycięzców najciekawszych plakatów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace plastyczne uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 Specjalnej z klasami ZSZ nr 4 Specjalnej zostały nagrodzone oraz zaprezentowane na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. Tematem prac był szacunek w sieci. Ponadto na gazetkach ściennych zamieszczono ciekawostki i zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń internetowych.

W klasach I – III Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 Specjalnej z klasami ZSZ nr 4 Specjalnej trzy lekcje informatyki zostały poświęcona tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej. Zajęcia przeprowadzono na podstawie scenariuszy i materiałów udostępnionym na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl oraz materiałów otrzymanych i przygotowanych przez koordynatora akcji. Ponadto na zajęciach z informatyki odbyły się pogadanki, burze mózgów, scenki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy w oparciu o scenariusze DBI i cyfrowobezpieczni.pl. W klasach I – III wykorzystano materiały edukacyjne „Szkoła bezpieczna w sieci” czy „Owce w sieci”. Uczniowie klasy pierwszej zaprojektowali i wykonali plakaty w edytorze grafiki Paint. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, dyskutowali na temat szkolnych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie-netykiety. Pod koniec zajęć uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, wyciągali wnioski.

Na apelu na sali gimnastycznej z okazji DBI w dniu 6 lutego 2018r. przedstawiono zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu mi.in.: cyberprzemocy i zasad kulturalnego zachowania się w sieci, konsekwencji prawnych wynikających z naruszania prywatności innych. Została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca bezpiecznych odpowiedzi na niebezpieczne pytania przygotowana z klasą I Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Specjalnej. Uczniowie i nauczyciele otrzymali ulotki i naklejki z hasłem „Jestem bezpieczna/y w Sieci”. Ponadto w tym dniu byliśmy  pod Halą Gorzkowską, a 12 lutego 2018r. pod Ratuszem na rynku w Nowym Sączu, gdzie wręczaliśmy przechodniom (dzieci, młodzież, dorośli) naklejki i ulotki nt. bezpieczeństwa w sieci.

W dniu 9 lutego 2018r. na zebraniu wywiadowczym odbyło spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie. Podczas spotkania zostały wręczone rodzicom przygotowane ulotki oraz przedstawiona prezentacja multimedialna na temat DBI, zalet i wad Internetu, zasad netykiety, uzależnień, zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz projektach. Pogadankę o uzależnieniu od Internetu poprowadziła psycholog szkolna.

W celu zapobiegania zagrożeniom w sieci Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 Specjalna z klasami ZSZ nr 4 Specjalnej przystąpiła do projektu cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa organizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie.

Uczniowie I klasy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Specjalnej w miesiącach styczeń – luty 2018 r. brali udział w projekcie z klasą pt. „Bezpieczni w sieci” oraz w projekcie etwinning pt. „Cyfrowobezpieczni, czyli bezpieczni w sieci”. Projekt ma na celu uświadomienie uczniom jak ważne jest bezpieczeństwo w Internecie.

W trosce o bezpieczeństwo korzystania z Internetu zapoznano młodzież ze stronami internetowymi, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl, dyzurnet.pl czy telefonami zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Akcja przebiegała sprawnie i zaangażowała wielu uczniów i nauczycieli w dyskusję nt.„Bezpieczny Internet” oraz zainspirowała do dalszej pracy. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły zachowanie metod działania osób o złych zamiarach. Nauczyły również umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). Uczestnicy poznali i utrwalali reguły stosowania netykiety.

Mimo iż systematycznie propagujemy działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu podczas zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych inicjatyw wzbogaciliśmy świadomość uczniów, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie.

Podsumowaniem działań w zakresie cyberbezpieczeństwa jest zorganizowana w kwietniu 2018r. wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów różnymi technikami Bezpieczny w sieci" w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

Informacje o obchodach DBI i wynikach przeprowadzonych konkursów oraz akcjach dotyczących bezpieczeństwa w sieci zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły (www.specjalna.iaw.pl) i facebooku.

Pliki do pobrania

cyberbezpieczni.JPG 208.43 KB
cyfrowobezpieczni-024.JPG 183.39 KB
dbi_2018.JPG 188.83 KB
dbi_2018_1.JPG 139.09 KB
dbk_2017.JPG 212.3 KB
naklejka.JPG 34.86 KB
zaswiadczenie_dbi_2084_2018.pdf 3282.91 KB
129884