Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Rekrutacja - dokumenty

Treść

Nabór do Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych
w Nowym Sączu

ul. Magazynowa 6
tel : 018 442 74 01
e-mail: sekretariat@specjalna.iaw.pl
http://www.specjalna.iaw.pl

 

Rekrutacja

Złożenie niżej wymienionych dokumentów w sekretariacie szkoły:
- podanie o przyjęcie do szkoły (można składać cały czas) ,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- kartę informacyjną,
- 3 fotografie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym typie szkoły;
- kartę zdrowia.

Każdy rodzic/opiekun prawny, którego dziecko pochodzi z poza terenu miasta Nowego Sącza, winien złożyć w Starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o skierowanie do Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych Nowym Sączu

Uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
(ul. Broniewskiego 1) oraz internacie Specjalnego Ośrodka Wychowawczo - Opiekuńczego Sióstr Felicjanek (ul. Długosza 53) w Nowym Sączu.

W uzasadnionych przypadkach szkoła umożliwia dowóz uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z terenu Nowego Sącza na zajęcia.

Zapraszamy do odwiedzenia ZS Nr 5 - Specjalnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły.

 

 

126842