Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Dzień sportu

Treść

Sprawozdanie z okazji Dnia Sportu

 

         W dniu 06.06.2016 r. w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych odbył się festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Sportu. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli. Koordynatorami imprezy byli: Małgorzata Trybuch, Małgorzata Musiał, Wojciech Główczyk, Renata Cisoń.

         Uczestnicy brali udział w licznych konkurencjach sportowych, grach i zabawach oraz konkursach rekreacyjno – sportowych. Konkurencje odbywały się na boisku szkolnym.  Głównym celem imprezy było propagowanie wśród  uczniów aktywności ruchowej, dbałości o własny harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowanie do rekreacji. Grupa z Wolontariatu Szkolnego zorganizowała w ramach imprezy loterię fantową. Grupa GOPR, która urozmaiciła nam festyn przekazała młodzieży ważne informacje na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności ratownicze na udostępnionym manekinie i fachowym sprzęcie. Imprezę uświetnił nam również występ zespołu tanecznego z Pałacu Młodzieży.  Konkursy sportowe przeprowadzali nauczyciele wychowania fizycznego, którzy byli odpowiedzialni za organizację miejsca do zabaw i gier oraz czuwali nad ich bezpiecznym przeprowadzaniem oraz przygotowywali przybory i przyrządy. Uczniowie otrzymali nagrody w konkursach sportowych w postaci sprzętu sportowego i słodyczy. Wszyscy aktywnie integrowali się w trakcie imprezy a także smakowitego grilla Zawody i zabawy zakończył mecz w piłkę nożna nauczyciele uczniowie.

127413