Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

"Włącz myślenie"

Treść

"Włącz myślenie"

Od 17 grudnia br.  w Internecie oraz gazetach (Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska) można było znaleźć informacje związane z ryzykiem używania substancji psychoaktywnych, co miało skłonić ich do myślenia, pomóc w znalezieniu nowych informacji na temat dostępnych form pomocy. Kampania jest  finansowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego, jest działaniem realizowanym w skali regionalnej. Wychodzi poza standard dotychczasowych działań adresowanych raczej do ekspertów i nauczycieli, tym razem zwraca się poprzez wkładki prasowe i informacje internetowe bezpośrednio do młodych ludzi od 15 do 21 roku życia oraz ich bliskich – rodziców. Kampania realizowana jest z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Jest też efektem spotkań Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy – grupy roboczej składającej się z instytucji zaangażowanych w działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Nasza szkoła od stycznia br. wpisuje się w powyższe działania. Pani Małgorzata Nowobilska- Stanios Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii w porozumieniu z koordynatorem tego projektu w naszej szkole p. psycholog E. Rzońca  podjęła starania w zakresie  doposażenia naszej szkoły w materiały informacyjne dotyczące tematyki ryzyka używania substancji psychoaktywnych. Koordynator programu oraz wychowawcy klas realizując ww tematykę na lekcjach wychowawczych,  przekazując materiały informacyjne uczniom oraz rodzicom realizuje kolejny program profilaktyczny rekomendowany. W sytuacji, gdy środki psychoaktywne są relatywnie łatwo dostępne nie pomogą zakazy i przestrogi dorosłych, rodziców, wychowawców czy nauczycieli. Kampania odwołuje się do tego, co najlepiej obronić może młodych ludzi przed zagrożeniem - do ich własnego rozsądku, zdolności do refleksji – stąd hasło kampanii „WŁĄCZ MYŚLENIE”. Dotyczy to także rodziców.  Kampania ma zachęcić do rozważnego reagowania na zachowania ich dzieci, zauważania ich potrzeb i przypomnienia, że to dorośli mogą i powinni stanowić dla nich oparcie. Jeśli rodzice mają obawy czy wręcz stają przed problemem, że ich dzieci sięgają po substancje psychoaktywne, istotne jest, aby nie wpadali w panikę, przygotowali się do rozmowy, porozmawiali ze specjalistami. Hasło - co dwie głowy to nie jedna  - ma przypomnieć, że sięgając po wsparcie  łatwiej jest  stawić czoła problemom.  Im szybciej zaczniemy - tym lepiej – to jest kolejne przesłanie. Czas ma znaczenie.

Zdjęcia

127413