Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Treść

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego  w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 4

 

18 kwietnia 2018 r. Edukator Jagoda Jurkowska przeprowadziła Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 4 w Nowym Sączu.

Podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły Edukator zaprezentowała ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, uczniów, uczennic i ich Rodziców. Następnie przekazała materiały otrzymane od Stowarzyszenia wśród których były plakaty, broszury informacyjne oraz filmy dotyczące cyberzagrożeń.

Pani Edukator przeprowadziła warsztaty w których wzięło udział 40 uczniów i 5 nauczycieli. Każdy z warsztatów rozpoczął się pretestem i zakończył posttestem. Tematyka zajęć skupiała się wokół bezpiecznego zachowania uczniów i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, w tym nawiązywania kontaktów w sieci, mowy nienawiści i kreowania wizerunku, pornografii. Wypowiedzi młodzieży świadczyły o ich świadomości dot. przyczyn i skutków zagrożeń występujących w sieci.

Następnie odbyło się spotkanie Edukatora ze społecznością szkolną w  świetlicy szkolnej, którym wzięło udział 37 uczniów oraz 7 nauczycieli. Podczas wystąpienia Edukator przedstawiła główne założenia i cele projektu a także korzyści i zagrożenia, które wiążą się z korzystaniem z Internetu.  Następnie zaprezentowała otrzymany od Stowarzyszenia film pt. "Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata". Po projekcji filmu wywiązała się dyskusja nt. zagrożeń związanych z historiami przedstawionymi w filmie. Na zakończenie spotkania Edukator wskazała miejsca świadczące pomoc ofiarom cyberzagrożeń.

Na zakończenie odbyła się Rada Pedagogiczna. W czasie spotkania Edukator przekazała  broszury informacyjne i filmy dedykowane dla nauczycieli i rodziców. Udzieliła też nauczycielom instruktażu w zakresie przeprowadzenia części wywiadówki nt. cyberzagrożeń.  Zachęcała także wychowawców do przeprowadzenia diagnozy i zajęć dot. cyberzagrożeń na kanwie scenariuszy dostępnych na portalu cyfrowobezpieczni.pl

128600