Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

"Odpowiedzialnie w dorosłość"

Treść

"Odpowiedzialnie w dorosłość"

Przez termin „profilaktyka” rozumieć trzeba odpowiednie działanie, które zapobiega pojawieniu się lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania profilaktyczne są procesem wspierania ludzi w radzeniu sobie z problemami, które zagrażają jego właściwemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Celem tych działań jest minimalizowanie , a niekiedy nawet likwidowanie czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Oddziaływanie profilaktyczne ma ogromnie znaczenie w odniesieniu do młodych ludzi. Okres adolescencji to zazwyczaj bardzo trudny, choć jednocześnie piękny czas pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, tointensywne zmiany biologiczne, psychiczne i emocjonalne. Jest to również czas podejmowania wielu ryzykownych zachowań. Odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci ponoszą rodzice. To ono pełnią podstawowe funkcje wychowawcze. Jednak szkoła jako instytucjawspiera działania rodziców i podejmuje działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę dotyczącą zagrożeń, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, wymogami współczesnego świata. W związku z powyższym szkoła realizuje w działania o charakterze profilaktycznym podejmując je w ramach działań własnych, a także korzystając z pomocy instytucji wspierających proces wychowania, ukierunkowania i przeciwdziałania zagrożeniom współczesnejmłodzieży.

W Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych podejmujemy od wielu lat współpracę z SOIK w celu promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom , a także pokazania empirycznie młodzieży dokąd mogą się udać w celu uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

W roku szkolnym 2017/ 18 Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął realizację czteroetapowego programu profilaktycznego „ Odpowiedzialnie w dorosłość , a my jako szkoła od wielu lat realizująca zadania profilaktyczne we współpracy z SOIK przystąpiliśmy do realizacji tego programu. Na terenie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Uczniowie klasy I a Szkoły Branżowej I Stopnia wzięli udział w cyklu 4 spotkań profilaktycznych z zakresu następującej tematyki :„ Agresja w nasi wokół nas”, „ Uzależnienie- teraz, konsekwencje- jutro”, „Oblicza kryzysu”, „Akceptuję i chcę być akceptowany”. Za udział w spotkaniach otrzymali dyplomy. Koordynatorem programu była Elżbieta Rzońca

W dniu 18.06.2018r w Sądeckim Ratuszu odbyła się konferencja Odpowiedzialnie w dorosłość pod hasłem „ Dojrzałe Zycie” organizowana przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Patronat nad konferencją objął Prezydent Ryszard Nowak. Konferencja była podsumowaniem realizowanych przez SOIK spotkań i warsztatów profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Efektem końcowym było wręczenie certyfikatów dla szkół, które przeszły cały cykl spotkań. W roku szkolnym 1017/18 tylko dwie szkoły otrzymały takie certyfikaty – dyrektor SP nr 14 p. I. Michałowicz Hajduk i dyrektor ZS Nr 5 Sp. p. W Bogacz oraz psycholog ZS Nr 5 Sp p.E. Rzońca.

 

W tym roku szkolnym 2018/ 19 kontynuujemy współpracę z SOIK, obecnie w programie „ Odpowiedzialnie w dorosłość „ uczestniczą dwie klasy:Ia i Ib Szkoły Branżowej I stopnia przy ZS nr 5 Sp. , na dzień dzisiejszy odbyły się dwa spotkania„

Uzależnienie- teraz, konsekwencje- jutro”, „Oblicza kryzysu”, przewidziane są jeszcze dwa spotkania w tematyce„ Agresja w nas i wokół nas”, „Akceptuję i chcę być akceptowany” w terminach majowych. Koordynatorzy programu E. Rzońca,M. Kościuszko, A. Gniewek, M. Sikora

 

Zdjęcia

126863