Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Treść

Wyniki Szkolnego Konkursu
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych był zaadresowany dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Nr 5 – Specjalnych.
Konkurs obejmował jeden etap, który odbył się w dniach od 25.04 – 27.04 2016 r. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klasy 1a, 1b, 2a, 3a, 3b ZSZ nr 4 i 2 uczniów z nauczania indywidualnego. Uczestnicy pisali w ramach lekcji języka angielskiego test sprawdzający wiedzę z zakresu historii i kultury brytyjskiej. Komisja konkursowa w składzie: mgr Dorota Batko-Romańska- nauczyciel języka angielskiego i mgr Grażyna Pierzchała- nauczyciel oligofrenopedagog, wyłoniła następujących zwycięzców, po uprzednim zapoznaniu się z wszystkimi pracami:

1    miejsce: Karolina Joniec kl. 3a- 29/30p.
2    miejsce: Dorota Szczecina kl. 3b- 28,5/30p.
3    miejsce: Anita Mirecka kl. 1a- 21,5/30p.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, m.in. słowniczkami języka angielskiego, książkami, dyplomami, a także oceną celującą (cząstkową) z języka angielskiego. 
       

127412