Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Treść

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzona jest edukacja dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia na miarę indywidualnych możliwości.
Nauka trwa 3 lata.  

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przygotowuje się uczniów do dorosłego i  samodzielnego życia (na miarę indywidualnych możliwości ucznia) poprzez realizację przedmiotów:
1. funkcjonowanie osobiste i społeczne,      
2. zajęcia rozwijające komunikowanie się,   
3. przysposobienie do pracy:

  • pracownia rękodzieła artystycznego i krawiectwa,
  • pracownia gospodarstwa domowego i prac biurowych,
  • pracownia kulinarna,
  • pracownia remontowo-naprawcza,
  • pracownia ogrodniczo-hodowlana.

4. zajęcia kształtujące kreatywność:

  • plastyczno-techniczne,
  • teatralno-muzyczno-ruchowe,
  • informatyczne,

5. wychowanie fizyczne.

W procesie kształcenia uczniów nauczyciele i wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) dbając o wszechstronny rozwój każdego ucznia, szanując wyznawane przez rodzinę wartości.
 


 

129890