Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Ważne informacje, regulaminy

Treść

Główną ideą Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych (SDGON) jest integracja Osób Niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, aktywizacja oraz promowanie ich twórczości  i kreatywności. Jako organizatorzy Sądeckich Dni Godności chcemy pokazać Sądeczanom, w jaki sposób można kruszyć bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji  i zrozumienia. Pragniemy pokazać, że osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, mogą odkrywać i poznawać własne możliwości, a także zyskiwać szansę pełniejszego zaistnienia w społeczeństwie.

Uczestnicy Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych będą mogli zaprezentować się wokalnie i tanecznie podczas Dnia Artystycznego, wziąć udział w zawodach sportowych, a także zgłosić swoją pracę plastyczną na wystawę organizowaną w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego.

Szczegółowy program obchodów SDGON wraz z miejscami imprez, które odbędą się w dniach 29.05.2023 r. – 02.06.2023 r. będzie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej Zespołu Szkół, fanpage`u oraz plakatach.

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem SDGON p. Mariolą: tel. 662-005-504 lub
z sekretariatem Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych: tel. (18) 442-74-01.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

(poniżej znajdują się linki do pobrania niezbędnej dokumentacji)

Regulaminy:

1.      SDGON - Dzień Artystyczny,
2.      SDGON - Dzień Sportowy,
3.      SDGON - Dzień Sztuki.

Załącznik 1. Karta Zgłoszenia (obowiązuje osobna karta zgłoszenia dla każdego uczestnika na poszczególne Dni: Dzień Artystyczny,        Dzień Sportowy,         Dzień Sztuki.

Załącznik 2. Klauzula informacyjna dla uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna dotycząca SDGON.

Załącznik 3Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika SDGON/rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika (załącznik wypełniany tylko raz).

Załącznik 4Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi (załącznik wypełniany tylko raz).

126832