Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Rok szkolny 2012/2013

Treść

 

 

Realizacja kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
w roku szkolnym 2012 / 2013

L.p.
Uroczystości
Forma realizacji, organizatorzy, osoby odpowiedzialne, współpracujące

1

Rozpoczęcie roku szkolnego
Akademia :
Program artystyczny – kl. III b – Wych. J Waśko
                                - kl. III a – Wych. P. Woźniak
Dekoracja – SU - J. Kołbon
Prowadzenie – B. Skowron

2

Dzień KEN –
(14.10.1773)
Ślubowanie uczniów klas I
Akademia :
Program artystyczny - kl. II a - Wych. A. Noga Dekoracja – J. Dudczyk  Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora Ślubowanie uczniów klas I – ślubowanie – B. Skowron

3

Narodowe Święto Niepodległości
(11.11.1918)
Akademia :
Program artystyczny – Kl. I b – M. Bułat           Dekoracja – K. Zaryczny Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora Występ zespołu ,, Szuroki” – Sł. Konopacki  Prowadzenie – B. Skowron

4

Zajęcia integracyjno – profilaktyczne dla uczniów Kl. I
X Szkolny Maraton Zdrowia
Organizacja imprezy:
- M. Kościuszko, E. Rzońca, J. Stach
- W. Piskor, A. Gadzina

5

Wycieczka do Warszawy
Organizacja imprezy:
M. Trybuch, M. Kościuszko, W. Piskor, R. Cisoń, B. Skowron

6

Zabawa Andrzejkowa
Organizacja imprezy:
- M. Trybuch, W. Piskor, R. Cisoń, A. Wydrzyński,
 oraz wychowawcy klas

7

Mikołajki
Organizacja imprezy:
- Wychowawcy klas Szkoły Sp. Przysposabiającej do Pracy
 oraz K. Zaryczny,  J. Kołbon, U Sekuła

8

Święta Bożego Narodzenia
Okolicznościowe spotkanie społeczności szkolnej :
- Jasełka – K. Zaryczny, J. Kołbon, U. Sekuła, E. Sury
- Zespół Zawodowcy - T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
- Zespół „Szuroki” – S. Konopacki
- Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
- Prowadzenie – B. Skowron

9

Ferie zimowe
XIII Integracyjno - Środowiskowy Bal Karnawałowy:
Koordynatorzy; G. Chojnowska, A. Noga, M. Łęczycka, E. Bernacka, A. Gadzina wraz z komitetem organizacyjnym.

10

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Okolicznościowy apel : Program artystyczny – nauczyciele i uczniowie SSPP oraz SU. Występ zespołu Zawodowcy – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora. Dekoracja – J. Kołbon, K. Zaryczny Prowadzenie – B. Skowron

11

Święta Wielkanocne
Rekolekcje wielkopostne
         odp. ks. mgr J. Buźniak, wychowawcy klas.

12

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Okolicznościowy apel: Quiz ekologiczny – SU – U. Sekuła  Prezentacja temat; Gospodarowanie odpadami J.Woch, A.Jankowski                                                         

13

1 Maja – Święto Pracy
3 Maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji
Rocznica tragedii katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Akademia :
-          Program artystyczny – M. Łęczycka, G. Chojnowska
-          Dekoracja – III Ppa - Wych. M. Sorota
-          Zespół Szuroki – S. Konopacki
-      Prowadzenie – B. Skowron
-      Apel okolicznościowy – M. Bułat

14

Warsztaty bibułkarskie
Organizacja imprezy:
M. Sorota, M. Sikora

15

Dzień Dziecka,
Dzień Sportu
Zawody sportowe i piknik : Nauczyciele WF – M. Trybuch, M. Musiał, R. Cisoń,   A. Wydrzyński

16

Wycieczka do Krakowa
Organizacja wycieczki: U. Sekuła

17

Wycieczka do Szczawnicy
Organizacja wycieczki: M. Sorota, E. Sury, T. Kulig

18

Warsztaty Kulinarne w Brzeznej
Organizacja imprezy:
A. Zielińska, J. Waśko, D. Nosal

19

Zakończenie roku szkolnego
- Klas trzecich
Akademia:
- Program artystyczny – Kl. I a - Wych. B. Skowron Kl. III b – Wych. J. Waśko, Kl. III a – Wych. P. Woźniak
-  Dekoracja – P. Miłkowska   
-  Zespół „Szuroki” – Sł. Konopacki
- Zespół Rytmiks – M. Trybuch
- Prowadzenie – B. Skowron

20

Zakończenie roku szkolnego Klas I, II ZSZ i SSPP
 

Program artystyczny - Kl. I a - Wych. A. Noga

-          Dekoracje – J. Kołbon
-      Zespół ,,Zawodowcy” – T. Kulig, P. Miłkowska, M. Sikora
-      Zespół Rytmiks – M. Trybuch
-      Prowadzenie – B. Skowron

21

Spotkania z rodzicami
1. Przekazanie informacji dotyczących bieżących działań szkoły; planu nadzoru pedagogicznego, realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki oraz szkolnych procedur.  Pedagogizacja o tematyce: Profilaktyka,  Zapoznanie z ofertą edukacyjną, WSO, osiągnięciami edukacyjnymi uczniów. Omówienie problemów wychowawczych.
2. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, problemami wychowawczymi. Pedagogizacja– Stop dopalaczom.
3. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, problemami wychowawczymi, planami pracy proponowanymi do realizacji w II półroczu, organizacją zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w czasie ferii.
 
4. Zapoznanie z informacjami o wymaganiach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów.
Udział w imprezach  i konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2012/2013
L.p.
Impreza
Opiekunowie – osoby odpowiedzialne
Wyniki

1

XII Małopolski Konkurs Kucharsko - Cukierniczy
o puchar Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
A. Zielińska
W. Piskor
III miejsce – ZS Nr 5 – Specjalnych
K. Mróz, J. Michalik

2

Konkurs Plastyczny i Literacki
„Pod Skrzydłami Anioła” – „Poezja własna”
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
P. Miłkowska
J. Dudczyk
J. Jurczak NI – II miejsce
A. Tobiasz NI - nagroda

3

Konkurs plastyczny
W rytmie pór roku 2013 – Tchnienie wiosny
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
J. Dudczyk
M. Rojek - wyróżnienie

4

Międzynarodowy konkurs plastyczny
Moja przygoda w muzeum – etap regionalny
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
J. Dudczyk
W. Beniak - nagroda

5

Ogólnopolski
VI Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem
Bochnia 2013
T. Kulig
M. Sikora
M. Sorota
P. Miłkowska
Wyróżnienie – Zespół „Zawodowcy”
w składzie: Justyna Jurczak, Justyna Kubska, Maria Zaranek, Patrycja Stelmach, Katarzyna Jurkowska,
Sandra Bieluń

6

IX Festiwalu Piosenki Integracyjnej
w Nowym Sączu
 
T. Kulig
M. Sikora
M. Sorota
P. Miłkowska
Grand Prix -Zespól „Zawodowcy”
w składzie: Justyna Jurczak, Justyna Kubska, Maria Zaranek, Patrycja Stelmach, Kasia Jurkowska, Izabella Bajerska, Katarzyna Nosal
 
 
Opracowanie : D. Chorążyczewska
Nadzór i koordynacja działań : Kierownik Warsztatów Szkolnych – R. Rams

 

 
126867