Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Zajęcia integracyjno-profilaktyczne

Treść

W dniu 23.11.2023. odbyły się zajęcia integracyjno- profilaktyczne dla uczniów i wychowawców klas pierwszych  Branżowej Szkoły I Stopnia a w dniu 20.11.2023. dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia przeprowadziły panie E. Rzońca- psycholog i M. Kościuszko- logopeda.
Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się, ustalenie zasad funkcjonowania w zespole klasowym, znalezienie własnego miejsca w grupie oraz nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Główny nacisk położono na kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji oraz dostarczenie młodzieży informacji na temat używek i asertywnego odmawiania.
Zajęcia sprzyjały nawiązaniu osobistych kontaktów między uczestnikami, umożliwiały wszystkim aktywne uczestnictwo oraz możliwość wyrażania własnych opinii. Podczas zajęć starano się stworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, co sprzyjało szerszym wypowiedziom oraz integracji zespołów klasowych.

Autor: M.K.

126868