Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Konkurs BHP

Treść


Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „Pomyśl o bezpieczeństwie”

 

W  lutym 2015r, w Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych  w  Nowym Sączu  rozpoczął  się pierwszy etap konkursu. Celem  konkursu  była promocja wiedzy o bezpieczeństwie poprzez  udział w  prelekcjach, wykładach  czy  zajęciach  praktycznych  oraz  wskazywanie właściwych postaw  i  zachowań  młodzieży na wypadek  zaistnienia  różnych  zagrożeń.

W pierwszym etapie konkursu  w  naszej szkole została przeprowadzona prelekcja tematyczna dotycząca obszaru zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i realizacji  zadań obronnych. Ten etap zakończył się testem sprawdzającym, w którym wzięło udział 16 uczniów. Celem pierwszego etapu było wyłonienie 4 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu  Zespół Szkół Nr 5 w  konkursie reprezentowali uczniowie: Tomasz Korneluk, Krystyna Chronowska, Angelika Mieśnikiewicz, Kamil Zaprzałka.

Podczas drugiego etapu konkursu przeprowadzono cykl prelekcji i wykładów przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie został przeprowadzony, na szczeblu miejskim, finał wydarzenia, który został podzielony na część teoretyczną i praktyczną. 

13 kwietnia 2015 odbyła się Gala Finałowa, w czasie której zostały przedstawione wyniki poszczególnych  uczestników oraz wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników   II etapu Konkursu i finałowej trójki.

Organizatorem pierwszej edycji konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza pn. "Pomyśl o bezpieczeństwie" był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "Orion". 

 

Partnerami konkursu byli:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,

- Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,

- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

                                                                                                

                                                                                                               Opiekun uczniów: Wojciech Główczyk


129889