Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

Treść

Dnia 1 października 2020 roku odbyła się wycieczka krajoznawczo - turystyczna o charakterze interdyscyplinarnym do Ojcowskiego Parku Narodowego. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Naszą podróż do Ojcowskiego Parku Narodowego rozpoczęliśmy od podziwiania Zamku w Pieskowej Skale oraz Maczugi Herkulesa. Następnie udaliśmy się do Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego na ekspozycję przyrodniczą. Zwiedzanie rozpoczęliśmy w sali projekcyjnej od pokazu dwu filmów zrealizowanych w technologii 2D, z których jeden przedstawia tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji przeszliśmy do sal wystawowych, po których oprowadzał nas lektor. Poruszanie się na ekspozycji ułatwiały przekazywane polecenia oraz czytelne oznakowanie sal.

Pierwsza sala poświęcona jest zagadnieniom geologicznym. W jej środku znajduje się słup ukazujący przekrój geologiczny w rejonie Ojcowa. W gablotach pokazane są liczne eksponaty geologiczne
i paleontologiczne z obszaru parku, przedstawiające charakterystyczne skały (wapienie uławicone i skaliste, margle, gliny, buły krzemienne i lessy) oraz znajdowane w nich odciski i odlewy zwierząt jurajskich – obejrzeć tu można gąbki, ramienionogi, jeżowce, amonity, belemnity, ślimaki, małże i mszywioły. Ostatnia gablota przedstawia wybrane utwory naciekowe oraz brekcję kostną z jaskiń okolic Ojcowa.

Po wyjściu z pierwszej sali przeszliśmy schodami umieszczonymi wokół szybu windy na piętro do pomieszczenia, w którym zrekonstruowane jest wnętrze jaskini. Przy odgłosach wody kapiącej ze stropu
i wydawanych przez nietoperze, lektor wyjaśniał zagadnienia związane z tworzeniem się jaskiń i ich szaty naciekowej oraz przedstawia historię zasiedlenia terenu obecnego parku przez ludzi pierwotnych. W części wejściowej do sali pokazany jest wykop archeologiczny z zaznaczonymi warstwami kulturowymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniu jaskini jest niższa niż  w pozostałych salach, a na głowę zwiedzającego może – przy odrobinie szczęścia – spaść kropla wody.

Kolejna sala przedstawia makietę Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z terenami sąsiednimi w skali 1:2000. Makieta została opracowana na podstawie zdjęć satelitarnych oraz cyfrowego modelu terenu i z bardzo dużą precyzją pokazuje zarówno rzeźbę terenu parku i formy użytkowania występujące na obszarze OPN. Umieszczona nad makietą głowica świetlna wskazuje obiekty i obszary omawiane przez lektora.
W gablotach umieszczonych wzdłuż ścian pokazane są szczątki mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego oraz zabytki archeologiczne związane z liczącą ponad 120 tysięcy lat obecnością człowieka na tym obszarze. Obejrzeć tu można m.in. paleolityczne noże i zgrzebła krzemienne, narzędzia z kości i poroża, neolityczne noże, naczynia ceramiczne, figurkę kobiecą i przedmioty z metalu; dużą grupę zabytków stanowią przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w ruinach zamku w Ojcowie, m.in. ostrogi żelazne, sprzączki i renesansowe kafle piecowe. W dalszej części ekspozycji zgromadzono pamiątki po profesorze Władysławie Szaferze, który był jednym z inicjatorów utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Obejrzeć tu można m.in. mikroskop oraz wybrane odznaczenia i dyplomy profesora, które zostały przekazane do zbiorów parku.

Główną część ekspozycji przyrodniczej stanowi sala z dioramą. Na początku dzięki umieszczonych na antresoli stanowiskach 3D mogliśmy obejrzeć prawie 400 stereoskopowych fotografii grzybów, roślin naczyniowych, drzew i krzewów oraz owadów i innych bezkręgowców występujących na terenie parku. Następnie przeszliśmy  do korony buka, w której pokazano wybrane gatunki ptaków, jakie spotkać można
w buczynie. Lektor prowadził nas dalej do głównej dioramy, pokazującej trzy charakterystyczne dla parku środowiska wraz z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt: buczynę karpacką, zbiorowiska naskalne oraz łąkę w dnie doliny wraz z płynącym potokiem. W dioramie ukazano wygląd tych środowisk wczesnym latem. Zobaczyliśmy 3 gatunki płazów, 2 gatunki gadów, 49 gatunków ptaków i 14 gatunków ssaków oraz chrząszcze, motyle i ślimaki. Zapadający zmierzch i nadchodząca w dioramie noc oznacza koniec zwiedzania ekspozycji.

Po zwiedzeniu ekspozycji udaliśmy się na spacer po Ojcowskim Parku Narodowym w kierunku groty Łokietka i Bramy Krakowskiej. W drodze powrotnej zakupiliśmy sobie pamiątki z Ojcowa m.in. magnesy.

Na koniec wycieczki udaliśmy do Mc Donald’s, gdzie po niezapomnianych wrażeniach, spożyliśmy posiłek. Dodatkowo uczniowie za udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe.

 Pomimo pochmurnej pogody wycieczka była bardzo udana.

 

127413