Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Projekty w ramach EFS

Treść

Projekt realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", którego celem jest:
- wzmocnienie kształcenia zawodowego,

- skuteczne powiązanie oferty kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy
- poprawa społecznego odbioru wizerunku tej sfery edukacji
 

W ramach projektu w latach 2011 - 2014 szkoła uruchomiła następujące kursy:

 • - Prawo jazdy kategorii
 • - Montaż i demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • - Obróbka i montaż płyt wiórowych i materiałów drewnopochodnych
 • - Kurs operatora sprzętu budowlanego
 • - Kurs kelnera
 • - Kurs zdobnictwa cukierniczego
 • - Zastosowanie technik komputerowych w hafcie
 • - Kurs prasowacza
 • - Docieplanie elewacji zewnętrznych
 • - Kurs fliziarza
 • - Domowy wypiek pieczywa
 • - Regionalna kuchnia małopolska w agroturystyce
 • - Płatne 4-tygodniowe praktyki
 • - Staże, wizyty zawodoznawcze  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

126830