Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Rok szkolny 2011/2012

Treść

 

Realizacja kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
w roku szkolnym 2011 / 2012

 

 
L.p.
 
Uroczystości
 
Forma realizacji, organizatorzy, osoby odpowiedzialne, współpracujące
 
 
1.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego
Akademia:
Program artystyczny – kl. III a – Wych. M. Bułat
Dekoracja – SU - J. Kołbon
Prowadzenie – B. Skowron
 
2.
 
Dzień KEN –
(14.10.1773)
Ślubowanie uczniów klas I
Akademia:
Program artystyczny - kl. III c - Wych. W. Uroda
Dekoracja – G. Chojnowska
Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
Występ zespołu ,, Szuroki” – Sł. Konopacki
Ślubowanie uczniów klas I – ślubowanie – A. Noga
Prowadzenie – B. Skowron
 
3.
 
Narodowe Święto Niepodległości
(11.11.1918)
Akademia:
Program artystyczny – Kl. III b – W. Piskor
Dekoracja – J. Kołbon
Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
Występ zespołu ,, Szuroki” – Sł. Konopacki
Prowadzenie – B. Skowron
4.
IX Szkolny Maraton Zdrowia
Organizacja imprezy:
M. Kościuszko, E. Rzońca, J. Stach
U. Klag, D. Nosal, J. Waśko, A. Zielińska, W. Piskor, A. Gadzina
 
5.
 
Zabawa Andrzejkowa
Organizacja imprezy:
M. Trybuch, W. Piskor, R. Cisoń, M. Musiał A. Wydrzyński, W. Główczyk oraz wychowawcy klas
 
6.
 
Mikołajki
 
 
Organizacja imprezy:
Wychowawcy klas Szkoły Sp. Przysposabiającej do Pracy oraz M. Mączka, K. Zaryczny,  J. Kołbon, U Sekuła
 
7.
 
Święta Bożego Narodzenia
 
Okolicznościowe spotkanie społeczności szkolnej
Jasełka – K. Zaryczny, M. Mączka, J. Kołbon
Dekoracja – J. Kołbon
Zespół „Szuroki” – S. Konopacki
Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
Prowadzenie – B. Skowron
 
8.
 
Ferie zimowe
XI Integracyjno - Środowiskowy Bal Karnawałowy:
Koordynatorzy; G. Chojnowska, A. Noga, M. Sikora, W. Uroda wraz z komitetem organizacyjnym
 
9.
 
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Apel jubileuszowy:
Program artystyczny – nauczyciele i uczniowie SSPP oraz SU.
Występ zespołu ,,Zawodowcy” – T. Kulig, P. Miłkowska , M. Sikora. - Dekoracja – J. Kołbon, K. Zaryczny
Prowadzenie – B. Skowron
 
10.
 
Święta Wielkanocne
 
Rekolekcje wielkopostne
         odp. ks. mgr J. Buźniak, wychowawcy klas.
 
11.
Rocznica tragedii katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Okolicznościowy apel:
Program artystyczny – M. Bułat.
Dekoracja – P. Miłkowska.
 
12.
1 Maja – Święto Pracy
3 Maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji
 
 
Akademia:
-          Program artystyczny – Kl. II b – Wych. J. Waśko
-          Dekoracja – II Ppa - Wych. P. Miłkowska
Prowadzenie – B. Skowron
 
13.
Dzień Dziecka,
Dzień Sportu
Piknik jubileuszowy:
Nauczyciele WF – M. Trybuch, M. Musiał, R. Cisoń, A. Wydrzyński
 
14.
 
Jubileusz 45 – lecia ZSZ
Akademia:
Program artystyczny – A. Noga , K. Wierzbicka, G. Chojnowska
Prezentacja multimedialna – D. Chorążyczewska, A. Jankowski
Występy zespołów:
„Szuroki” – S. Konopacki
,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora, U. Sekuła
,,Rytmix” – M. Trybuch
Dekoracja – J. Kołbon, K. Zaryczny, P. Woźniak, P. Basta
Wystawa prac uczniów – T. Kulig, G. Chojnowska, P. Miłkowska.
Prezentacja stołów okolicznościowych – A. Zielińska, U. Klag, D. Nosal, J. Waśko, A. Gadzina, W. Piskor.  
Prowadzenie – B. Skowron, P. Miłkowska.
 
15.
 
Zakończenie roku szkolnego
- Klas trzecich
 
 
 
 
Akademia:
-          Program artystyczny – Kl. IIa - Wych. P. Woźniak, K. Wierzbicka
-          Dekoracja - III Ppa – E. Sury    
Zespół „Szuroki” – Sł. Konopacki
Prowadzenie – B. Skowron
16.
 
Zakończenie roku szkolnego Klas I, II ZSZ i SSPP
 
Program artystyczny - Kl. Ia - Wych. A. Noga
-          Dekoracje – Kl. I Ppa - Wych. M. Mączka
Zespół ,,Zawodowcy” – T. Kulig, M. Sorota, M. Sikora
Prowadzenie – B. Skowron
 
17.
 
Spotkania z rodzicami
1. Przekazanie informacji dotyczących bieżących działań szkoły, realizacji programu profilaktycznego. Pedagogizacja o tematyce: nauka domowa ucznia. Zapoznanie z ofertą edukacyjną, WSO, osiągnięciami edukacyjnymi uczniów. Omówienie problemów wychowawczych.
2. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, problemami wychowawczymi. Szkolenie – Stop dopalaczom.
3. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, problemami wychowawczymi, planami pracy proponowanymi do realizacji w II półroczu, organizacją zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w czasie ferii. Szkolenie – Przemoc kradnie życie – zapoznanie z założeniami programu.
4. Zapoznanie z informacjami o wymaganiach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów. Spotkanie z pracownikiem PUP.
 
 
Oprac.: D. Chorążyczewska, A. Gniewek
Nadzór i koordynacja działań : Kierownik Warsztatów Szkolnych – R. Rams
 
Realizacja szkolnych konkursów
w roku szkolnym 2011 / 2012
 

 

 
L.p.
 
Konkurs
 
Organizator – osoby odpowiedzialne
 
Wyniki
1.
Konkurs wiedzy o UE
L. Król
E. Bernacka
I miejsce: Krzysztof Mróz
II miejsce: Monika Bomba
III miejsce: Urszula Dyrek
2.
Konkurs profilaktyczny - "Maraton zdrowia"
 
E. Rzońca
M. Kościuszko
J. Stach
I miejsce: Jojczyk M., Kałucka A.
II miejsce: Kapica D., Matusik Ł.
III miejsce: Lower D., Wróbel P.
3.
 
Konkurs kartek świątecznych
bożonarodzeniowych
 
K. Zaryczny
J. Kołbon
SU
I miejsce – Lower Damian
II miejsce – Dziedzic Lech
III miejsce – Klasa II PPa
WYRÓŻNIENIA: Ślęzak Ł., Chronowska K., Kałucka A., Kapica D., Szlag K., Zajączkowska A., Siwak A., Matusik Ł., Tobiasz A., Ziobrowski M., Włodarczyk M., Głowacki R., Oleś Ł., Gucwa M., Tarnowski M.
4.
 
Konkurs stroików świątecznych
bożonarodzeniowych
 
K. Zaryczny
J. Kołbon
SU
I miejsce – Klasa I PPa
II miejsce – Klasa IIb
III miejsce – Klasa III PPb
WYRÓŻNIENIA: Tokarz M., Kliś M., Michalik J., Michulec D., Litwiński St., Górniak Sz., Dziedzic L., Cebula D., Zrost M., Kowalski P., Jurczak J., Legutko J., Sromek Ł., Fryc M., Nosal K.., Klasy: I PPa, II PPa, III PPa, III PPb, II b
5.
Konkurs kolęd i pastorałek
,, Narodziła się dobroć”
 
 
 
 
 
 
Konkurs plastyczny na rekwizyty kolędnicze
T. Kulig
M. Sikora
P. Miłkowska
 
 
 
 
 
 
 
M. Sikora
I miejsce – Zespół Zawodowcy
II miejsce – Chórek klasy III PPb
III miejsce – Zespół Przysposobieńcy
WYRÓŻNIENIA: 11
G. PRIX – Maria Zaranek
 
I miejsce – Kl. III PPb
II miejsce - Kliś M. NI
III miejsce – Zrost M. NI
6.
 
Konkurs recytatorski
 
 
 
A. Noga
K. Wierzbicka
I miejsce - Głowacki R. (ZSZ) / Bryniak M. (PP)
II miejsce - Bomba M. / Wróbel J.
III miejsce - Jojczyk M. / Tabaszewski M.
WYRÓŻNIENIA: ZSZ: Ziobrowski M., Zyzak J.
PP: Zawiślan M., Wenczyńska N.
7.
 
Konkurs kartek wielkanocnych
 
 
 
K. Zaryczny
J. Kołbon
SU
I miejsce –  Legutko J. NI
II miejsce –  Cebula D. NI
III miejsce –  Klasa III PPb
WYRÓŻNIENIA: Dyrek U.,Kowalski P., Michulec D. 
8.
 
Konkurs stroików wielkanocnych
 
 
K. Zaryczny
J. Kołbon
SU
I miejsce – Jurczak J. NI
II miejsce – Tarnowski M., Głowacki R.
III miejsce – Wróbel P.
WYRÓŻNIENIA: Gucwa M., Lower D., Oleś Ł., Ziobrowski M., Cebula D., Tokarz M., Michalik J., Legotko J., Sroka K.
9.
Konkurs ortograficzny
A. Noga
K. Wierzbicka
I miejsce – Jawor Łukasz
II miejsce – Głowacki Rafał
III miejsce – Chramęga Krzysztof
WYRÓŻNIENIA: Chronowska K., Ziobrowski M.
10.
Konkurs Plastyczny „Stop dopalaczom”
M. Kościuszko
J. Stach
E. Rzońca
I miejsce – Chronowska K. / Cewka B.
II miejsce – Lower D. / Maśko K.
11.
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
D. Batko - Romańska
I miejsce – Chramęga K.
II miejsce – Górniak Sz.
III miejsce – Iwański R., Kożuch J.
Oprac.: D. Chorążyczewska, A. Gniewek, L. Król
Nadzór i koordynacja działań : Kierownik Warsztatów Szkolnych – R. Rams
 
 
Udział w imprezach i konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2011/2012

 

 
L.p.
 
Impreza
 
Opiekunowie – osoby odpowiedzialne
 
Wyniki
 
 
 
1.
VIII Integracyjny Festiwal Piosenki MOK w Nowym Sączu
 
T. Kulig
M. Sikora
P. Miłkowska
I MIEJSCE
 
2.
Pod Skrzydłami Anioła Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 
Zaryczny K.
Wyróżnienie: Wróbel Piotr kl. I PpA
 
3.
Mam zawód. Mam fantazję.
 
 
D. Nosal, J. Waśko
I miejsce: Chronowska K.
Wyróżnienie: Ziobrowski M.
 
4.
IX Wojewódzki Przegląd Plastyczny pt. Anioł
 
 
G. Chojnowska
Wyróżnienia: Bryniak M., Zawiślan., Górniak Sz.
 
5.
IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Pod Skrzydłami Anioła”
 
P. Miłkowska
I nagroda: Sroka K. NI
Wyróżnienia: Jurczak J. NI
 
6.
II Konkurs „W rytmie pór roku – Tchnienie wiosny”
 
 
P. Miłkowska
I nagroda: Jurczak J. NI
Wyróżnienie: Dziedzina K., Górniak Sz.
 
7.
Konkurs Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości 2012”
 
P. Miłkowska
I nagroda: Sroka K. NI
Oprac.: D. Chorążyczewska, A. Gniewek, L. Król
Nadzór i koordynacja działań : Kierownik Warsztatów Szkolnych – R. Rams
128600