Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia X edycja

Treść

JEDZIEMY DO WŁOCH !!

29 maja w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca jubileuszową X. edycję małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia".  Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się w gronie laureatów i wyjeżdżamy w najbliżsżą sobotę do Watykanu. 

"Do projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski. Przez dziesięć lat ponad 35 tys. uczniów wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono piętnaście projektów wolontariackich, a uczestnicy pięciu najwyżej ocenionych wyjadą na wycieczkę do Rzymu.
Podczas gali zaprezentowało się pięć grup: podopiecznych Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Białce, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Gimnazjum w Chełmcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem. Spotkanie uświetnił występ księdza Jakuba Bartczaka.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę."(źródło http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/mie-wyobraznie-milosierdzia-2017 )

"Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad projektem objął ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.

W uroczystości ponadto wzięli udział m.in.:  Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Dziwisz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego" 

Lista laureatów:

I miejsce:

- Zespół Szkół nr 2 im. Jadwigi Królowej w Andrychowie

- Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu

- Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu

- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach 

- Bursa Międzyszkolna w Tarnowie


Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Współorganizatorzy:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

źródło: http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/mie-wyobraznie-milosierdzia-2017

 

128429