Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Projekt ERASMUS+

Treść

Od 1.09.2018 do 31.08.2020  w naszej szkole jest realizowany projekt „Show me how you speak” – „Pokaż mi jak mówisz”, który jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Zakłada dwuletnią współpracę między trzema szkołami uczącymi zawodu w branży gastronomicznej i hotelarskiej:

• Zespołem Szkół nr 5 - Specjalnych, w Nowym Sączu, Polska

• Saint Martin Hotel School w Amiens, Francja

• Ipseoa I. i V. Florio of  Erice w Trapani, Włochy

Przez 2 lata trwania projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowej lekcji języka angielskiego, doskonaląc swój zawodowy angielski. Wymieniają również korespondencję z rówieśnikami zza granicy drogą elektroniczną jak i tradycyjną, korzystając z portali społecznościowych (2 listownych przyjaciół na jednego ucznia). Zarówno nauczyciele jak i uczniowie prowadzą dziennik obserwacji i postępów.

W drugim roku, uczniowie są przygotowywani do wymiany zagranicznej przez swoich nauczycieli i pod ich opieką spędzają tydzień w każdej ze szkół partnerskich, a także goszczą je we własnym kraju:

Jesień 2019:    Tydzień powitalny we Francji

Zima 2019:      Wycieczka do Polski

Wiosna 2020:  Wycieczka do Włoch

Nie będzie wymagany wkład finansowy: koszty transportu, zakwaterowanie, wyżywienie i cały pobyt są pokrywane przez Unię Europejską.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Dorota Batko-Romańska - nauczyciel języka angielskiego.

Pliki do pobrania

PL Brochure.docx 1104.68 KB
PL Selections Poster_2.docx 1570.11 KB
regulamin.pdf 3186.56 KB
128605