Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

"Kocham Sądeckie" - Edycja 2019

Treść

               

 ,,Moja mała Ojczyzna - Sądecczyzna’’ - promocja marki terytorialnej SĄDECKIE, walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej - projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus”

 

Projekt ,,Moja mała Ojczyzna - Sądecczyzna’’ - promocja marki terytorialnej SĄDECKIE, walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus” na terenie Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu oraz na szlakach Beskidu Sądeckiego w ramach konkursu otwartego „Kocham Sądeckie” - Edycja 2019 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku odbędzie się wycieczka na Stary Cmentarz i Komunalny w Nowym Sączu oraz do Paszyna (Muzeum Sztuki Ludowej) i rezerwatu Cisów w Mogilnie. Opiekunami wycieczki będą nauczyciele z przygotowaniem wyższym pedagogicznym i oligofrenopedagogicznym oraz nauczyciel z uprawnieniami przewodnika beskidzkiego. We wrześniu ogłosimy konkurs plastyczny i wyślemy zaproszenia dla wybranych szkół. W październiku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, wystawa i wydanie kalendarza z nagrodzonymi pracami. Nauczyciele z przygotowaniem wyższym pedagogicznym i oligofrenopedagogicznym oraz plastycy zorganizują konkurs plastyczny. Raz w miesiącu na stronie internetowej stowarzyszenia i szkoły, gazetce ściennej będziemy zamieszczać aktualne informacje o naszym zadaniu oraz poinformujemy rodziców o realizowanym projekcie podczas wywiadówki.

Uczniowie, do których kierowane jest zadanie pochodzą z bardzo ubogich rodzin, a nierzadko są wychowankami Domów Dziecka. Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, a do tego dochodzą niesprawności ruchowe, padaczki lekooporne, porażenia mózgowe, choroby psychiczne, astma. Dochody jakie osiągają rodziny zostają przeznaczone na bieżące potrzeby, a często również brak jest środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb co uniemożliwia uczestnictwo w różnych odpłatnych formach spędzania wolnego czasu. Średnia wieku uczniów to 20 lat, więc nie są objęci programem 500+. Liczba uczniów biorących udział w zadaniach to ok. 60 osób i 30 rodziców. Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie dla młodzieży kosztów wyjazdów szlakiem sądeckich partyzantów (wynajem autokaru + wyżywienie) oraz zakup nagród w organizowanym konkursie, a w szczególności wydanie kalendarza składającego się ze zdjęć pochodzących z konkursu plastycznego.

Zakładane cele realizacji projektu:

  • promocja regionu oraz walorów i oferty turystycznej ziemi sadeckiej (szlak Beskidu Sądeckiego);
  • uwrażliwienie uczestników na piękno i sztukę oraz miejsca pamięci (szlaki turystyczne);
  • wzbogacenie wiedzy o regionie;
  • wskazanie na różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych;
  • kształtowanie umiejętności komunikacji - współpraca uczniów z rodzicami i innymi dorosłymi;
  • umiejętność współdziałania w grupie na wielu płaszczyznach;
  • podniesienie poczucia własnej wartości i tożsamości;
  • integracja ze środowiskiem.

Realizacja projektu przyczyni się do reklamy i promocji mniej znanych atrakcji naszego regionu w postaci kalendarza. Podniesie się stan wiedzy o własnym regionie uczniów, rodziców i nauczycieli. Wzmocnią poczucie tożsamości regionalnej, uzupełnią i pogłębią wiedzę historyczną, przyrodniczą, ekologiczną, przyczynią się do zaszczepienia miłości i podziwu dla Małej Ojczyzny oraz promocji walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego.

Wartością dodatnią projektu będzie kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej u uczniów niepełnosprawnych oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych. Uczniowie nabędą umiejętność uczenia się poprzez planowanie, zdobywanie wiedzy, twórcze myślenie, prezentację wiedzy, obserwację, samoocenę. Pozwoli im to na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i osobistym.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym powiatu nowosądeckiego w ramach konkursu „Kocham SĄDECKIE”

 

Pliki do pobrania

Zdjęcia

127413