Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Warsztaty biblioterapeutyczne „Przyjaźń – cenny dar”

Treść

     W dniach 02-06.10.2017r. odbyły się w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu  warsztaty biblioterapeutyczne „Przyjaźń – cenny dar”. Termin nie był przypadkowy, bowiem październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a jednym z celów warsztatów było szerzenie kultury czytelniczej wśród osób niepełnosprawnych.          Zajęcia prowadziły panie Elżbieta Bernacka – nauczyciel bibliotekarz oraz Elżbieta Rzońca – psycholog. Wzięli w nich udział uczniowie Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych zamieszkali na terenie powiatu Nowy Sącz. 
     Na zajęciach poszukiwano odpowiedzi na pytania: Kogo nazywamy przyjacielem ? Czy warto mieć przyjaciół? Czego oczekuje się od swoich przyjaciół ? Jak okazać swoją przyjaźń ? Zwrócono uwagę, że tak jak bohaterowie książki pt.: „Myszy i ludzie”, tak i uczestnicy warsztatów mając przyjaciela posiedli cenny dar, bowiem „(…) mamy do kogo otworzyć gębę, mamy kogoś kto się choć trochę nami przejmuje… ja mam ciebie, a ty masz mnie”. 
Struktura zajęć była następująca:
1. Część integracyjna - wprowadzająca 
2. Część właściwa – biblioterapeutyczna 
3. Metody, techniki, formy, środki pracy:
Metody – słowne, czytane, rozmowa, pogadanka, 
Formy – praca grupowa, praca samodzielna 
Techniki – pedagogika zabawy, twórcze, plastyczne 
Środki – tekst literacki „Bajka o dwóch ołówkach”, krzyżówka, wykreślanka
     Podczas przeprowadzonych warsztatów zaprezentowane zostały książki, które pomogą młodzieży przełamać nieśmiałość i otworzyć się na drugiego człowieka.  Zwrócono uwagę, że w życiu liczy się nie to co posiadasz, ale że masz blisko siebie osobę, na której możesz polegać. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali bransoletki przyjaźni. Wykonane zostały z materiałów jubilerskich. Uśmiechy na twarzach dzieci świadczą, że zajęcia im się podobały. Był to dla prowadzących dowód, że warto zachęcać młodzież niepełnosprawną do czytania, do obcowania 
z książką, do wspólnej zabawy. 
     Wraz z uczestnikami warsztatów składamy serdeczne podziękowania za dofinansowanie warsztatów. Dzięki otrzymanemu wsparciu wspólnie wywołaliśmy uśmiech na twarzach uczniów. 


Organizatorzy warsztatów:
Elżbieta Bernacka
Elżbieta Rzońca
 

127412