Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

„Sądecczyzna – szlakiem partyzantów”

Treść

 

„Sądecczyzna – szlakiem partyzantów” -
promocja marki terytorialnej SĄDECKIE,
walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej
- projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus”

 

Zadanie „Sądecczyzna – szlakiem partyzantów” - promocja marki terytorialnej SĄDECKIE, walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej będzie realizowane na terenie Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych
w Nowym Sączu, na szlakach Beskidu Sądeckiego – Nawojowa oraz Biegonice w ramach konkursu otwartego „Kocham Sądeckie” - Edycja 2020 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

 We wrześniu 2020r. odbędzie się wycieczka do Nawojowej i Biegonic (miejsca rozstrzelania partyzantów
i cywili w czasie II wojny światowej). Opiekunami wycieczki będą nauczyciele, w tym nauczyciel
z uprawnieniami przewodnika beskidzkiego.

W październiku odbędzie się promocja Kocham Sądeckie -  przygotowanie i rozprowadzenie 20 kubków „KOCHAM Sądeckie” 2020 w różnych instytucjach w sądeckich instytucjach.

Liczba uczniów biorących udział w zadaniach to ok. 35 uczniów i 7 rodziców oraz 8 nauczycieli. Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie dla młodzieży kosztów wyjazdów szlakiem sądeckich partyzantów (wynajem autokaru + wyżywienie) oraz rozprowadzenie kubków.

Rezultaty przyczynią się do reklamy i promocji mniej znanych atrakcji naszego regionu w postaci edycji 20 kubków. Podniosą stan wiedzy o własnym regionie ok. 35 uczniów, 7 rodziców i 8 nauczycieli tj. ok 50 osób. Wzmocnią poczucie tożsamości regionalnej. Uzupełnią i pogłębią wiedzę historyczną, przyrodniczą, ekologiczną. Przyczynią się do zaszczepienia miłości i podziwu dla Małej Ojczyzny oraz promocji walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego.

Wartością dodatnią projektu będzie kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej u uczniów niepełnosprawnych oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych. Uczniowie nabędą umiejętność uczenia się poprzez planowanie, zdobywanie wiedzy, twórcze myślenie, prezentację wiedzy, obserwację, samoocenę. Pozwoli im to na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i osobistym.

Rezultaty:

  • wzrost motywacji i poczucia własnej wartości,
  • podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z poznawania własnego regionu,
  • zdobycie nowych umiejętności i wiadomości,
  • umożliwienie twórczego rozwoju uczniów, wzrost kompetencji interpersonalnych
  • usprawnienie rozwoju psychomotorycznego.

Osiągnięcie powyższych rezultatów dostarczy odpowiednich wzorców zachowań społecznie pożądanych. Wpłynie na częściową eliminację zaburzeń emocjonalnych i aspołecznych u uczniów. Nauczy ich dbania poszerzania wiedzy o swoim regionie.

Raz na miesiąc na facebooku  stowarzyszenia i stronie internetowej szkoły, gazetce ściennej będziemy zamieszczać aktualne informacje o naszym zadaniu oraz poinformujemy rodziców o realizowanym projekcie podczas wywiadówki.

 

                                                                                                                                   Koordynatorzy projektu

                                                                                                                                             Elżbieta Bargieł

                                                                                                                                             Violetta Uroda

127412