Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

„ Integracja Artystyczna jako spójna część naszego życia w społeczeństwie”

Treść

„ Integracja Artystyczna jako spójna część naszego życia
w społeczeństwie”

 

We wrześniu uczniowie klasy II PpC i III PpE rozpoczęli innowację pedagogiczną, polegającą na integracji uczniów poprzez artystyczny wymiar pracy, pod nazwą: „ Integracja Artystyczna jako spójna część naszego życia w społeczeństwie”.
Autorkami innowacji są wychowawczynie tych klas, p. Aneta Pierzchała
i p. Karolina Wierzbicka. Innowacja będzie prowadzona w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych we współpracy z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu przez ramę czasową dwóch lat. Innowacja zostanie wdrożona w ramach planowych zajęć z przysposobienia do pracy oraz kształtujących kreatywność i będzie dotyczyła metody nauczania bycia kreatywnym, realizowania swoich marzeń, planów, zdolności, a przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w społeczeństwie, rozwijania umiejętności komunikowania się, doskonalenia sprawności manualnych, rozwijania poczucia estetyki, rozładowania napięć, wdrażania do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu pracy do efektu końcowego. Element innowacyjny dotyczy przede wszystkim tego, iż uczniowie będą mieli szansę doskonalić wyżej wymienione umiejętności w sposób praktyczny, w realnym kontekście, poprzez pracę indywidualną  i grupową, udział w zajęciach teatralno-plastycznych, muzycznych, bibliotecznych, w konkursach odbywających się w Pałacu Młodzieży, wyjść na spektakle teatralne, do muzeum, spotkań
z reżyserami, aktorami teatru oraz wiele innych twórczych działań. Działania innowacyjne prowadzone będą w ramach planowych zajęć kształtujących kreatywność oraz jednej godziny lekcyjnej z zajęć przysposobienia do pracy w Pałacu Młodzieży pod nadzorem kadry pedagogicznej z zakresu plastyki, muzyki oraz teatru i logopedii.

126871