Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Projekt „Wybieram zdrowie”

Treść

„Wybieram zdrowie” – warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych - projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego w ramach konkursu otwartego „Zdrowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2022

Projekt „Wybieram zdrowie” realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus” na terenie Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu oraz Domu Dziecka w Nowym Sączu w ramach konkursu otwartego „Zdrowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2022 przy wsparciu finansowanym Powiatu Nowosądeckiego.

Celem realizacji w/w zadania publicznego jest:
•    zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu nowosądeckiego,
•    wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,
•  edukowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie zdrowego żywienia, racjonalnego modelu żywienia, znaczenia aktywności fizycznej jako czynników mających ścisły związek
z zachowaniem zdrowia,
•    kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, jego ochronie i dobremu samopoczuciu,
•    rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
•    propagowanie idei zdrowego stylu życia wśród wychowanków domu dziecka,
•    zachęcanie do zaangażowania w promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej społeczność lokalną,
•    wyzwalanie pozytywnych przeżyć u młodzieży podczas wspólnych zajęć, umiejętność współpracy
i współdziałania, kreatywnego myślenia.
•    przełamanie barier i integracja młodzieży niepełnosprawnej.

 

Projekt „Wybieram zdrowie” to szereg działań mających na celu promocję zdrowia, takich jak:

1) „Jak sobie radzić w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu” - prelekcja z psychologiem mająca na celu wskazać młodzieży prawidłowe postawy i zachowania wspierające ich zdrowie psychiczne, przedstawić sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu zwłaszcza w czasie pandemii COVID oraz upowszechnić wiedzę na temat zdrowia psychicznego,
2) warsztaty „Zdrowe odżywianie” poświęcone racjonalnemu odżywianiu się,
3) pogadanka dotycząca zdrowego stylu życia skierowana do wychowanków Domu Dziecka mająca na celu propagowanie idei zdrowego stylu życia.

 

„Jak sobie radzić w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu” – prelekcja dla 50 uczniów
Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu

W dniu 24 maja 2022 roku na terenie Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu odbyła się prelekcja pt. „Jak sobie radzić w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”. Przeprowadzona została przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów DVD. Skierowana była do 50 uczniów naszej szkoły. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę młodzieży na temat prawidłowych postaw
i zachowań wspierających ich zdrowie psychiczne, wskazało im sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu zwłaszcza w czasie pandemii COVID. Na zakończenie prelekcji
w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości odbył się quiz z nagrodami. Pozyskane informacje pozwolą uczniom sprawniej radzić sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

 

„Warsztaty „Zdrowe odżywianie” poświęcone racjonalnemu odżywianiu się

W dniu 28 września 2022 roku odbyły się warsztaty „Zdrowe odżywianie” dla 20 uczniów. Realizowane były na terenie Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu. Składały się one z części teoretycznej i praktycznej. Podczas warsztatów teoretycznych uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się: poznali nową piramidę zdrowego żywienia, dowiedzieli się co jeść – czyli, które produkty są najkorzystniejsze dla zdrowia; jak odpowiednio skomponować zdrowy posiłek. Ponadto uczniowie otrzymali ulotki na temat zasad zdrowego odżywiania, które zabrali do domu.
Natomiast podczas warsztatów praktycznych uczniowie wraz z nauczycielami przyrządzili zdrowe potrawy i koktajle. Menu zostało skomponowane tak, aby dania w nim zawarte zawierały jak najmniej złych tłuszczy i zbędnych kalorii. Na zakończenie odbyła się wspólna degustacja, a zdrowe jedzenie okazuje się, że może być smaczne, kolorowe i różnorodne.

 

Pogadanka dotycząca zdrowego stylu życia dla wychowanków Domu Dziecka

W dniu 11 października 2022 roku 10 uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli Doroty Nosal, Joanny Śmigowskiej i Anety Przanowskiej przeprowadziło wśród wychowanków Domu Dziecka pogadankę na temat zdrowego stylu życia. Nauczyciele wraz z uczniami poszerzyli wiedzę dzieci
i młodzieży z placówki na temat dbania o zdrowie i sprawność fizyczną oraz przeprowadzili konkurs
z nagrodami. Następnie uczniowie rozdali wychowankom Domu Dziecka przygotowane zdrowe przysmaki i drobne upominki promujące projekt. Uwieńczeniem spotkania był wspólny poczęstunek.

Opracowanie: Aneta Przanowska, Joanna Śmigowska, Dorota Nosal

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego projekt (po kliknięciu w zdjęcie).

 

126835