Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Projekt „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu”

Treść

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została partnerem projektu „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

Więcej informacji na temat projektu (https://muzeum.sacz.pl/aktualnosc/muzeum-realizuje-projekt-galicyjski-festiwal-zmyslow-sensualne-doswiadczanie-przestrzeni-kultury-i-dziedzictwa-regionu)

    

„Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury
i dziedzictwa regionu”

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - oddział Miasteczko  Galicyjskie w Nowym Sączu podpisało umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich
i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych oraz działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Projekt „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury
i dziedzictwa regionu” to wielowątkowy program o charakterze edukacyjno-kulturowo-popularyzatorskim. Założeniem programu jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Miasteczku Galicyjskim - oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
Zaplanowane działania i materiały dostępnościowe stworzą warunki do integracji różnych grup wiekowych i społecznych oraz aktywizację osób o utrudnionym dostępie do kultury.

Projekt, oprócz niwelowania barier w dostępie do kultury, zakłada szereg działań towarzyszących festiwalowi o charakterze warsztatowym, animacyjnym i artystycznym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Wydarzenie plenerowe „Multisensoryka - wzrok, dotyk, smak i powonienie”
2. Cykl warsztatów multisensorycznych „Uczta zmysłów” składający się z 4 bloków tematycznych (warsztaty garncarskie, warsztaty malowania na szkle, warsztaty wyrobu mydełek z wosku pszczelego, warsztaty kulinarne).

Czas realizacji: do 31.12.2023 r.

Partnerzy projektu:
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
• Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu
• Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu

Wysokość dofinansowania: 75 000,00 zł
Całkowita wartość: 124 491,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

127412